Prosvetna inspekcija

Sonja VukanićRepublički prosvetni inspektor – savetnik
Prosvetna inspekcija
Odeljenje prosvetne inspekcije Niš
Kontakt:kancelarija broj 34
018 505 104
s.vukanic@gmail.com
Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:Odeljenje za inspekcijske poslove u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja vrši kontrolu rada ustanova, u drugom stepenu.
Delokrug Ministarstva prosvete uređen je članom 15. Zakona o ministarstvima (`Službeni glasnik RS`, br. 65/08), kojim je propisano da Ministarstvo prosvete obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: kontrola rada opštinskih inspektora, saradnja sa institucijama, kontrola ostvarivanja zaštita prava i obaveza zaposlenih, učenika roditelja,postupak upisa i poništavanja upisa u školu

Dragana KrstićRepublički prosvetni inspektor – savetnik
Prosvetna inspekcija
Odeljenje prosvetne inspekcije Niš
Kontakt:kancelarija broj 34
018 505 104
dragana.krstic@mpn.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Nišavski, Pirotski i Toplički okrug

Opis poslova:Odeljenje za inspekcijske poslove u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja vrši kontrolu rada ustanova, u drugom stepenu.
Delokrug Ministarstva prosvete uređen je članom 15. Zakona o ministarstvima (`Službeni glasnik RS`, br. 65/08), kojim je propisano da Ministarstvo prosvete obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: kontrola rada opštinskih inspektora, saradnja sa institucijama, kontrola ostvarivanja zaštita prava i obaveza zaposlenih, učenika roditelja,postupak upisa i poništavanja upisa u školu

Siniša ZabunovićRepublički prosvetni inspektor
Prosvetna inspekcija
Sektor za inspekcijske poslove pri Nišavskom upravnom okrugu
Kontakt:kancelarija broj 56
018 /505-108
sinisa.zabunovic@mpn.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Teritorija Republike Srbije uključujući i AP Kosovo i Metohija

Opis poslova:Odsek za inspekcijske poslove u ustanovama visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda
Delokrug Ministarstva prosvete uređen je članom 15. Zakona o ministarstvima (`Službeni glasnik RS`, br. 65/08), kojim je propisano da Ministarstvo prosvete obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: Obavlja poslove inspekcijskog nadzora u ustanovama visokog obrazovanja i nadzor nad zakonitošću rada i akata ustanova visokog obrazovanja; utvrđuje ispunjenost uslova za rad ustanova i učestvuje u pripremi rešenja o dozvoli za rad ustanova iz oblasti visokog i višeg obrazovanja; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu kada se spor pokreće po rešenju u vršenju inspekcijskog nadzora i odgovore na tužbe i druga izjašnjenja za potrebe sudskih i drugih postupaka pred nadležnim organima; postupa po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Odseka; obaveštava nadzirani subjekt o predstojećem inspekcijskom nadzoru; izrađuje zapisnik o inspekcijskom nadzoru; podnosi krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdaje prekršajni nalog; vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig