Просветна инспекција

Соња ВуканићРепублички просветни инспектор – саветник
Просветна инспекција
Одељење просветне инспекције Ниш
Контакт:канцеларија број 34
018 505 104
s.vukanic@gmail.com
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања врши контролу рада установа, у другом степену.
Делокруг Министарства просвете уређен је чланом 15. Закона о министарствима (`Службени гласник РС`, бр. 65/08), којим је прописано да Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на: контрола рада општинских инспектора, сарадња са институцијама, контрола остваривања заштита права и обавеза запослених, ученика родитеља,поступак уписа и поништавања уписа у школу

Драгана КрстићРепублички просветни инспектор – саветник
Просветна инспекција
Одељење просветне инспекције Ниш
Контакт:канцеларија број 34
018 505 104
dragana.krstic@mpn.gov.rs
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања врши контролу рада установа, у другом степену.
Делокруг Министарства просвете уређен је чланом 15. Закона о министарствима (`Службени гласник РС`, бр. 65/08), којим је прописано да Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на: контрола рада општинских инспектора, сарадња са институцијама, контрола остваривања заштита права и обавеза запослених, ученика родитеља,поступак уписа и поништавања уписа у школу

 

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг