Podrška ruralnom razvoju na lokalnom nivou

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nišavskog upravnog okruga i Mreže za ruralni razvoj Srbije održan je okrugli sto na kome su se predstavnici iz nekoliko okruga i lokalnih samouprava upoznali sa implementacijom LEADER pristupa na lokalnom nivou i javnim pozivom za podnošenje zahteva za odobrenje prava na podsticaj za podršku programima koji se odnose na pripremu lokalne strategije ruralnog razvoja u 2019. godini. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prvi put u Srbiji podržava partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj, odnosno potencijalne lokalne akcione grupe koje rade i doprinose na teritoriji svojih opština i gradova, a koje žele da krenu u realizaciju svojih projekata koje će od sledeće godine finansirati resorno Ministarstvo. Lokalne akcione grupe koje se same udružuju na jednoj teritoriji treba da sadrže 51% privatnog i civilnog sektora i 49% javnog sektora, da budu osnovane u Agenciji za privredni razvoj i ispune određene uslove. Potrebno je da lokalne jedinice daju zeleno svetlo da određena teritorija može da se koristi od strane partnerstva koja sama planiraju svoju strategiju i traže određena sredstva za realizaciju svojih projekata. Još jedan od uslova je da se udružena grupa sastoji najmanje od dve opštine na teritoriji sa najmanje 10.000 i najviše 150.000 stanovnika. Javni konkurs za prijavu projekata od strane novoformiranih lokalnih akcionih grupa traje do 9. septembra ove godine.
 

   

  
  
 
 
 
 
 
 
Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig