Одсек шумарске и ловне инспекције Ниш

Властимир СтојановићШеф Одсека
Управа за шуме
Одељење шумарске и ловне инспекције
Одсек шумарске и ловне инспекције Ниш
Контакт:-

vlastimir.stojanovic@minpolj.gov.rs

papec69@gmail.com

канцеларија број 26

телефон 018 505 121

064/8818677

Територијална надлежност:Нишавски, Топлички, Јабланички, Пчињски, Пиротски, Зајечарски и  Борски округ   
Опис послова:Закон о шумама,
-Закон о дивљачи иловству,
-Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и
-Закон о здрављу биља (шумске врсте)

 

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг