Одржана прва ванредна седница Окружног штаба за ванредне ситуације НУО у 2017. години

Прва ванредна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Нишавског управног округа у 2017. години одржана је 07.01.2017.године, у сали Нишавског управног округа, са почетком рада у 15,00 часова. Седници је присуствовало 9 чланова штаба, као и представници градских медија. Седницом је председавао командант штаба, др Александар Цветковић. По првој тачки дневног реда, командант је присутне најпре обавестио о снагама које су у приправности на територији Нишавског управног округа, те да су путеви првог и другог приоритета проходни, а да се ради на рашчишћавању путева трећег и четвртог приоритета. Водоснабдевање је редовно, осим проблема у насељу Крушце, ГО Палилула, а напајање електричном енергијом је је у прекиду у насељу Церје, Д.Драговље – Ибровица, у општини Гаџин Хан, где је у прекиду далековод, затим у општини Мерошина, где је око 250 домаћинстава без електричне енергије, и део насеља Црни Као, у општини Ражањ. Општина Алексинац прогласила је ванредну ситуацију дана 06.01.2017. године. Истакао је проблем на рашчишћавању пута Љуптен – Вукања, у општини Алексинац, где је дошло до преплитања надлежности општине, односно предузећа Путеви Србије, које је задужено за чишћење овог правца, али без налога за обављање ове активности. У свом излагању, командант штаба похвалио је сарадњу са ЈКП Медијана, војском Србије и Жандармеријом. Окружни штаб за ванредне ситуације донео је Препоруку, а у циљу предузимања превентивних и оперативних мера отклањања последица елементарне непогоде, као и правовременог информисања и достављања података Окружном штабу за ванредне ситуације, потребно је да се уведу стална дежурства у градском и општинским штабовима.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг