Одржана редовна седница

У среду 21.01.2015.г. одржана је петнаеста редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације. На дневном реду седнице разматрао се годишњи Извештај о раду за 2014. годину, као и предлог Годишњег плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације НУО за 2015. годину. Такође је било речи о Извештају о планирању, прикупљању и утрошку средстава из буџета града Ниша и јединица локалне самоуправе на теритoрији Нишавског управног округа, за спровођење мера и задатака у ванредним ситуацијама за 2014. годину.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг