ODRŽANA 2. REDOVNA SEDNICA OKRUŽNOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NIŠAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2016. GODINI

Druga redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Nišavskog upravnog okruga održana je 12.04.2016.godine, u sali Nišavskog upravnog okruga, sa početkom rada u 11:00 časova.

            Sednici je prisustvovalo 10 članova štaba, kao i predstavnik JP „Srbijašume“, šumsko gazdinstvo Niš, Tanja Radovanović, zatim predstavnik VPC „Morava“ Zoran Dinić i pripadnik gorske službe spasavanja iz Niša, Miodrag Hadži Milutinović.

            Sednicom je predsedavao komandant štaba, dr Aleksandar Cvetković.

            Okružni štab za vanredne situacije Nišavskog upravnog okruga doneo je sledeće    Z A K LJ U Č K E:

  1. Usvaja se Analiza sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Nišavskog upravnog okruga
  2. Usvaja se Izveštaj o donošenju i proglašenju lokalnih operativnih Planova odbrane od poplava na vodama II reda za 2016. godinu i spremnosti subjekata koji učestvuju u sprovođenju mera odbrane od poplava u sklopu jedinstvenog sistema zaštite i spasavanja na teritoriji Nišavskog upravnog okruga
  3. Usvaja se Izveštaj JP “Srbijašume“, Šumskog gazdinstva Niš, o šumskim požarima i sanaciji oštećenih od požara i elementarnih nepogoda na području Nišavskog upravnog okruga u 2015. godini
  4. Usvaja se Izveštaj JP “Srbijašume“, Šumskog gazdinstva Niš, o realizaciji i dinamici izvođenja radova prema Akcionom planu sanacije oštećenih šuma u državnom i privatnom vlasništvu, za period 2015. – 2018. godine na području Nišavskog upravnog okruga.
  5. Usvaja se Izveštaj JVP „Srbijavode“, VPC „Morava“ Niš, o stanju i oceni vodnih objekata za odbranu od poplava na vodama I reda i efektima izvedenih sanacionih radova na teritoriji Nišavskog upravnog okruga.
  6. Usvaja se Izveštaj Izveštaj o stanju izvršenih priprema za odbranu od grada za 2016. godinu, na području Nišavskog upravnog okruga.
Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig