Одељење пољопривредне инспекције

Момчило Данчетовић Републички пољоприврени инспектор

Сектор за инспекцијски надзор
Одељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића

Контакт:канцеларија број 19
018 505-108
електронска адреса: momadan53@gmail.com

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:Врши инспекцијски надзор над спровођењем Закона и других прописа који регулишу област промета и производње вина, ракије, алкохола и безалкохолних пића;
Поступања по захтевима странака у складу са важећим материјалним прописима.

 

 

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг