Одељење пољоприврене инспекције

Мома Данчетовић Републички пољоприврени инспектор

Сектор за инспекцијски надзор
Одељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића

Контакт:канцеларија број 19
018 505-108
електронска адреса: momadan53@gmail.com

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:Врши инспекцијски надзор над спровођењем Закона и других прописа који регулишу област промета и производње вина, ракије, алкохола и безалкохолних пића;
Поступања по захтевима странака у складу са важећим материјалним прописима.

 

Јадранка Станисављевић Републички пољоприврени инспектор

Сектор за инспекцијски надзор
Одељење пољоприврене инспекције за пољопривредно земљиште

Контакт:канцеларија број 20
018 505-112

електронска адреса: jadranka.stanisavljevic@minpolj.gov.rs

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:Врши инспекцијски надзор над спровођењем Закона и других прописа који регулишу област коришћења пољопривредног земљишта и контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство; Поступања по захтевима странака у складу са важећим материјалним прописима.
Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг