Načelnik

Načelnik okruga

načelnikPostupanje Upravnog okruga u okviru nadležnosti, obaveza i ovlašćenja proizilazi iz Zakona o državnoj upravi („Sl.i glasnik RS“, br. 79/05) i pratećim uredbama, Uredba o upravnim okruzima („Sl. glasnik RS“, br. 15/06) i Uredba o načinu rada Saveta upravnog okruga („Sl. glasnik RS“, br. 15/06).

Načelnika Okruga postavlja Vlada Republike Srbije na pet godina, na predlog ministra nadležnog za poslove uprave. Za svoj rad, on odgovara Vladi i ministru nadležnom za poslove uprave. On je i član Saveta upravnog okruga, a nadležnosti su mu:

– shodno Zakonu, usklađuje rad okružnih područnih jedinica tako što redovno održava sastanke sa načelnicima i šefovima inspekcija, na kojima se iznose problemi u radu, ali i mišljenja, sugestije i predlozi za njihovo rešavanje. U okviru nadležnosti da prati ostvarivanje planova rada inspekcijskih službi u okrugu, postoji obaveza nadležnih ministarstava da se načelniku upravnog okruga dostavljaju planovi rada i izveštaji o radu inspekcijskih službi.

– Obaveza načelnika i Stručne službe upravnog okruga da se stara o uslovima za rad okružnih područnih jedinica podrazumeva snabdevanje potrebnim kancelarijskim materijalom, održavanje računarske i druge opreme potrebne za rad inspektora, plaćanje materijalnih troškova smeštaja zaposlenih i drugo.

-Takođe, načelnik upravnog okruga i odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih. Iz toga je proizišla obaveza načelnika upravnog okruga da donosi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnij službi okruga, po proceduri koja je propisana Uredbom o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade.

Od januara 2009. godine, načelnik okruga je Dr Aleksandar Cvetković.

CV – Dr Aleksandar Cvetković

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig