Мерошина

 

ОПШТИНА МЕРОШИНА

Адреса

Цара Лазара 17,  18 252  Мерошина

Контакт

                                                                      Телефон:+381 18 4892-023

                                                                                      Fax:+381 18 4892-035

                                                                      E-Mail:opstinamerosina@gmail.com

                                                                       Website:www.merosina.org.rs

 

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг