Координација послова инспекцијског надзора Министарства пољопривреде и заштите животне средине

15556427_10211842186909081_1966114567_oЗаконом о инспекцијском надзору, прописана је координација послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције поверених јединици локалне самоуправе. С тим у вези, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, у оквиру Сектора инспекције за заштиту животне средине је формирало Одељење за поверене послове, у циљу координације поверених послова, ефикасније комуникације, успостављање система кроз бољу сарадњу, обавештавање, размену података, пружање помоћи и уједначавање поступања инспектора према надзираним субјектима. Тим поводом је одржан састанак 14.12.2016. године у просторијама Нишавског управног округа. Састанак је био право место за упознавање о начину сарадње, отвореним и спорним питањима и проблемима у вршењу поверених послова инспекцијског надзора од стране инспектора јединице локалне самоуправе.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг