Javna rasprava Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

U ponedeljak, 12.06.2017. godine u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova održan je okrugli sto u okviru sprovođenja javne rasprave na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Posle Beograda, rasprava je održana i u Nišu, u sali Nišavskog upravnog okruga kojoj je prisustvovao pomoćnik ministra Zoran Lazić, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, zamenik direktora Ivica Lazović, predstavnici reprezentativnih sindikata, poslodavaca, članovi radne grupe, republički inspektori rada, direktori javnih preduzeća, predstavnici Osnovnog suda, predstavnici Privredne komore Niš i ostala stručna javnost. Nova zakonska rešenja su bila razmatrana tokom javne rasprave, tiču se proširenja nadležnosti Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova na punu zaradu i platu i na radno vreme, što do sada nije bio slučaj, jer je Agencija, za sada, nadležna za utvrđivanje obaveze za isplatu zarade do iznosa minimalne zarade. To znači da ukoliko je zarada prelazi iznos minimalne zarade, zaposleni moraju da pokreću sudski spor za isplatu razlike do pune zarade. Ali ukoliko se usvoje predložena rešenja iz Nacrta, Agencija će biti nadležna za spor povodom pune zarade ali i plate. Proširenje nadležnosti Agencije i za rešavanje sporova za isplatu plata, znači da će i državni službenici i nameštenici, odnosno svi zaposleni u javnom sektoru imati pravo da postave pitanje isplate svoje plate, naknade plate i drugih primanja. Predloženim izmenama proširuje se i nadležnost Agencije za rešavanje sporova i povodom drugih primanja, kao što su otpremnina ili pogrebne usluge. Predloženim izmenama se precizira da je u sporovima u kojima je jedna strana u sporu javno preduzeće ili društvo kapitala, strana u sporu osnivač, odnosno lokalna samouprava ili Vlada Republike Srbije. Kod individualnih radnih sporova suštinska izmena je što se arbitru nameće obaveza da strane u sporu tokom pregovora navodi da postignu sporazum koji će biti osnov za donošenje rešenja koje zadržava snagu pravosnažne sudske presude.  Kada su u pitanju sporovi povodom mobinga, praksa je pokazala da je sporazum jedini mogući način za uspešno okončanje spora povodom diskriminacije i zlostavljanja na radu.

Do 20. juna 2017. godine je moguće podneti predlog za unapređenje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Sve informacije o obrascima predloga možete naći na sajtu http://www.ramrrs.gov.rs/.

 

 

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig