Inspekcija za puteve i bezbednost saobraćaja

Saša DraganovićNačelnik republičke inspekcije za poslove državnih puteva
Odeljenje za inspekcijske poslove državnih puteva
Kontakt:kancelarija broj 6
018 581-703; 526-748
draganovic.nis@gmail.com
Teritorijalna nadležnost:Teritorija Republike Srbije

Opis poslova:Odeljenje za inspekcijske poslove državnih puteva obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti puteva, saobraćajne signalizacije, kao i prateće opreme puta (stajališta, stanice i snabdevanje gorivom, parkinzi i dr.); preduzimanje upravnih i drugih mera; podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje prijava zbog privrednog prestupa odnosno krivičnog dela; praćenje stanja i pojava od značaja za ostvarivanje zakonitosti i preduzimanje inicijativa za odgovarajuće izmene i dopune zakona i podzakonskih akata; nadzor nad radom pokrajinskih organa uprave u vršenju poverenih poslova iz delokruga Odeljenja; učešće u radu stručnog saveta, obavljanje i drugih poslova iz delokruga Odeljenja.
Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig