Inspekcija rada

 

Irena Šljivar MilijićKoordinator Odeljenja inspekcije rad

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 46

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 523 256

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira odeljenjem i ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Sanja SavićReferent za administrativno-tehničke poslove

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj:46

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 523 256

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Zoran LakićevićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 48

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 138

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Slavica StamenkovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 48

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 138

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslovakoordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Dobrosav RistićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 48

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 138

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Dragan MiloševićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 4

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 147

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Aleksandra PavlovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 4

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 147

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Nataša ŽivkovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 50

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 135

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Sonja ŠarkovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 119

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Mirjana ĐorđevićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 119

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Mihailo ŽmukićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj:: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 119

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Ljubiša LazićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 119

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Miomir SpasovInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj 4

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 147

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Zoran AvramovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj:42

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc.
018 505 134

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Zorica ŽivkovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 42

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 134

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Merima IlićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 50

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 135

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Dragan SimonovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 35

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 125

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Mirjana JovanovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 35

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 125

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

Ivona MiloševićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 119

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:koordinira ispekcijskim nadzorima u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i uviđajem smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu.
Aktivnosti inspektorata usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije), kao i ka izgradnji modernog sistema inspekcije rada.

 

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig