Inspekcija rada

 

Irena Šljivar Milijićnačelnik Odeljenja – inspektor rada

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 46

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 523 256

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova: – rukovodi i koordinira radom Odeljenja; obavlja složenije poslove inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca i donosi rešenja kojim nalaže poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, opšteg akta i ugovora o radu; izrađuje nedeljni, mesečni i godišnji plan vršenja inspekcijskih nadzora, a na osnovu plana rada Inspektorata za rad; daje uputstva o primeni propisa iz domena nadležnosti inspekcije rada; daje instrukcije u izradi rešenja inspektorima rada iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; prima izveštaje, informacije, analize o radu Odeljenja, a u vezi sa planom rada Inspektorata; razmatra pritužbe na rad inspektorata i odlučuje o osnovanosti istih; obavlja sve ostale poslove po nalogu direktora Inspektorata;

Sanja SavićAdministrativno-tehnički sekretar

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj:46

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 523 256

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova: – obavlja internu i eksternu korespodenciju, prima telefonske poruke, prima i šalje faks poruke, kao i poruke putem elektronske pošte; fotokopira, skenira, priprema, zavodi i umnožava materijale za potrebe organizacione celine za čije potrebe obavlja poslove; organizuje, zakazuje sastanke po nalogu rukovodioca, obavlja administrativno-tehničke posloveu vezi sa organizacijom sastanka i vodievidenciju i raspored sastanka organizacione celine za čije potrebe obavlja poslove; prima, razvrstava i evidentira predmete i dostavlja ih državnim službenicima u organizacionoj celini za čije potrebe obavlja poslove; vodi dnevnu evidenciju o prisustvu na radu državnih službenika i nameštenika u organizacionoj celini za čije potrebe obavlja poslove; ekspeduje poštu i arhivira završene predmete; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Zoran LakićevićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 48

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 138

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova: – vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Slavica StamenkovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 48

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 138

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslovavrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Dobrosav RistićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 48

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 138

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Dragan MiloševićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 4

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 147

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Aleksandra PavlovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 4

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 147

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Nataša ŽivkovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 50

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 135

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Sonja ŠarkovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 119

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Mirjana ĐorđevićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 119

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Mihailo ŽmukićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj:: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 119

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Ljubiša LazićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 119

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Miomir SpasovInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj 4

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 147

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Zoran AvramovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj:42

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc.
018 505 134

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Zorica ŽivkovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 42

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 134

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Merima IlićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 50

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 135

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Dragan SimonovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 35

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 125

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Mirjana JovanovićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 35

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 125

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Ivona MiloševićInspektor rada-savetnik

Odeljenje inspekcije rada Niš

Kontakt:Kancelarija broj: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Telefon u kanc. 018 505 119

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor kod poslodavca i nadzor po podnetim zahtevima; vrši inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih povreda i svih drugih povreda na radu radi primene propisa koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu; utvrđuje ispunjenost propisanih uslova iz bezbednosti i zdravlja na radu po zahtevima stranaka i donosi upravne akte; donosi rešenja i druga upravna akta po podnetim zahtevima i žalbama stranaka prema propisima koji regulišu opšti upravni postupak, oblast radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom organu; podnosi krivične prijave zbog učinjenih krivičnih dela nadležnim organima; obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

 

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig