Инспекција рада

 

Ирена Шљивар МилијићКоординатор Одељења инспекције рад

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 46

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 523 256

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира одељењем и испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Сања СавићРеферент за административно-техничке послове

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број:46

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 523 256

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Зоран ЛакићевићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 48

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 138

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Славица СтаменковићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 48

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 138

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис пословакоординира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Добросав РистићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 48

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 138

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Драган МилошевићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 4

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 147

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Александра ПавловићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 4

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 147

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Наташа ЖивковићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 50

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 135

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Соња ШарковићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 119

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Мирјана ЂорђевићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 119

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Михаило ЖмукићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број:: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 119

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Љубиша ЛазићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 119

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Миомир СпасовИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број 4

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 147

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Зоран АврамовићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број:42

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц.
018 505 134

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Зорица ЖивковићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 42

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 134

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Мерима ИлићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 50

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 135

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Драган СимоновићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 35

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 125

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Мирјана ЈовановићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 35

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 125

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

Ивона МилошевићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 119

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:координира испекцијским надзорима у области рада, радних односа и безбедности и здравља на раду, као и увиђајем смртних, тешких и колективних повреда на раду.
Активности инспектората усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације), као и ка изградњи модерног система инспекције рада.

 

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг