Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

У току 2015 .године у Нишавском управном округу- Писарници је упућено укупно 9 захтева за приступ информацијама од јавног значаја.

Школској управи                 – 3
Просветна инспекцији        -1
Управна инспекција           – 4
Здравствена инспекција     -1
Од тога је на девет захтева упућен допис или је достављена тражена информација у року и складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг