Područne jedinice na teritoriji Nišavskog upravnog okruga

PODRUČNE JEDINICE NA TERITORIJI NIŠAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Ministarstvo poljoprivrede, i zaštite životne sredine
Fitosanitarna inspekcija
GABRIJELA ŽIVKOVIĆ,dipl.inž.polj.za zaštitu bilja – fitosanitarni inspektor, tel/faks 018 292-272     e-adresa: gabrijela.zivkovic@minpolj.gov.rs         , kancelarija br.20, tel. 018 292 273
Veterinarska inspekcija

IVAN LOZO,dr.vet.med.- savetnik-inspektor- šef odseka veretinarske inspekcije tel.018 505 113 e-adresa: ivanlozo65@gmail.com kancelarija br. 23
Poljoprivredna inspekcija
MOMČILO DANČETOVIĆ,dip.inž.poljoprivrede , savetnik-poljoprivredni inspektor, tel.018 505 108           e-adresa: momadan53@gmail.com               kancelarija br.19
Vodna inspekcija
BRANISLAV ŽIVKOVIĆ,dip.inž.građevinarstva, šef odseka, tel. 018 505 114, kancelarija br.17
Šumarska i lovna inspekcija
ZVIJEZDAN NIŠEVIĆ, šef odeseka šumarsko-lovne inspekcije, tel. 018 505 130, e-adresa z.nisavic@minpolj.gov.rs kancelarija br.42
Ekološka inspekcija
Inspektor  za zaštitu životne sredine od zagađivanja
LJILJANA STOJANOVIĆ – Savetnik;
tel: 018505 132 e-adresa ljiljana.stojanovic@merz.gov.rs kancelarija. br. 12.

Ministarstvo prosvete i nauke
Školska uprava
ŽIVOMIR JOVANOVIĆ, profesor, tel. 018 505-107
e-adresa:nacelnik@nis.edu.rs                 kancelarija br.16
Prosvetna inspekcija
SONJA VUKANIĆ, prof.pedagogije- republički prosvetni inspektor-savetnik
tel.018 505 104 e-adresa: s.vukanic@gmail.com           kancelarija br. 34

Ministarstvo rada, zapošljavanja borčka i socijalna pitanja
Inspekcija rada
MOMIRKA NIKOLIĆ, VSS, dipl pravnik –  koordinator odseka
tel.018 523-256         nis.ir@minrzs.gov.rs                      kancelarija 49,

Ministarstvo zdravlja
Zdravstvena inspekcija
GORAN STAMENKOVIĆ, dr.spec.soc.medicine,
tel.018 505 155, faks 018 505 117   e-adresa zdravstvena.odseknis@gmail.com              kancelarija br.9

Sanitarna inspekcija
NIKOLIĆ RADICA,spec.med.rada-samostalni savetnik-načelnik odeljenja
tel.018 505 140   e-adresa     sanins.nis@gmail.com   kancelarija br.45

Ministarstvo pravde državne uprave i loklane samouprave
Upravna inspekcija
GORDANA TOKOVIĆ, dipl.pravnik – upravni inspektor (Nišavski i Pirotski okrug), tel.018 505 131  e-adresa  gordanatokovic@gmail.com   kancelarija br.43

GRADIMIR ĆIRKOVIĆ, diplomirani pravnik – upravni inspektor (Pčinjski i Jablanički okrug)
tel.018 505 131 gordanatokovic@gmail.com kancelarija br.43

Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture
Građevinska inspekcija
DRAGAN Đorđević, dip.građ.inženjer-,samostalni savetnik
tel. 018 505 160 e-adresa dragan.djordjevic@mgu.gov.rs  kancelarija br.5a
Urbanistička inspekcija
PREDRAG MIHAJLOVIĆ, dipl.inž.arhitekture-samostalni savetnik
tel. 018 505 260   e-adresa predrag.mihajlovic@mgu.gov.rs   kancelarija br.5a
Saobraćajna inspekcija
DRAGUTIN LETIĆ, dipl.pravnik – saobraćajni inspektor
tel.018 526 308  e-adresa   letic1960@gmail.com      kancelarija br.52
Sektor za bezbednost na putevima
SAŠA DRAGANOVIĆ, dipl.građ.inž. inspektor za puteve
tel: 018 581 703; 526 748                         kancelarija br 6

Upravno pravni nadzor
NEBOJIŠA PETKOVIĆ, dip.pravnik- savetnik,
Tel. 018 505 124    e-adresa nebojsapetkovic@ekolan.gov.rs kancelarija br.31

Ministarstvospoljne i trgovine turizma i telekomunikacije
Turistička inspekcija
DRAGICA PAVLOVIĆ,dipl.pravnik, tel. 018 515 449
e-adresa   turistickainspnis@merr.gov.rs            kancelarija br. 3

Tržišna inspekcija
BORISLAV ZLATANOVIĆ, dip.ekonomista – Načelnik odeljenja
tel.018 505 137 e-adresa borislav.zlatanovic@mtt.gov.rs    kancelarija br.29

Inspekcija za poštanske usluge

TANJA STEFANOVIĆ, dip.inž.saobraćaja- savetnik
Tel. 018 526 748   e-adresa tanja.stefanovic@digitalnaagenda.gov.rs kancelarija br.6

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig