Подручне јединице на територији Нишавског управног округа

ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ НИШАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Министарство пољопривреде, и заштите животне средине
Фитосанитарна инспекција
ГАБРИЈЕЛА ЖИВКОВИЋ,дипл.инж.пољ.за заштиту биља – фитосанитарни инспектор, тел/факс 018 292-272     е-адреса: gabrijela.zivkovic@minpolj.gov.rs         , канцеларија бр.20, тел. 018 292 273
Ветеринарска инспекција

ИВАН ЛОЗО,др.вет.мед.- саветник-инспектор- шеф одсека веретинарске инспекције тел.018 505 113 е-адреса: ivanlozo65@gmail.com kancelarija br. 23
Пољопривредна инспекција
МОМЧИЛО ДАНЧЕТОВИЋ,дип.инж.пољопривреде , саветник-пољопривредни инспектор, тел.018 505 108           е-адреса: momadan53@gmail.com               канцеларија бр.19
Водна инспекција
БРАНИСЛАВ ЖИВКОВИЋ,дип.инж.грађевинарства, шеф одсека, тел. 018 505 114, канцеларија бр.17
Шумарска и ловна инспекција
ЗВИЈЕЗДАН НИШЕВИЋ, шеф одесека шумарско-ловне инспекције, тел. 018 505 130, е-адреса z.nisavic@minpolj.gov.rs канцеларија бр.42
Еколошка инспекција
Инспектор  за заштиту животне средине од загађивања
ЉИЉАНА СТОЈАНОВИЋ – Саветник;
тел: 018505 132 е-адреса ljiljana.stojanovic@merz.gov.rs канцеларија. бр. 12.

Министарство просвете и науке
Школска управа
ЖИВОМИР ЈОВАНОВИЋ, професор, тел. 018 505-107
е-адреса:nacelnik@nis.edu.rs                 канцеларија бр.16
Просветна инспекција
СОЊА ВУКАНИЋ, проф.педагогије- републички просветни инспектор-саветник
тел.018 505 104 е-адреса: s.vukanic@gmail.com           канцеларија бр. 34

Министарство рада, запошљавања борчка и социјална питања
Инспекција рада
МОМИРКА НИКОЛИЋ, ВСС, дипл правник –  координатор одсека
тел.018 523-256         nis.ir@minrzs.gov.rs                      канцеларија 49,

Министарство здравља
Здравствена инспекција
ГОРАН СТАМЕНКОВИЋ, др.спец.соц.медицине,
тел.018 505 155, факс 018 505 117   е-адреса zdravstvena.odseknis@gmail.com              канцеларија бр.9

Санитарна инспекција
НИКОЛИЋ РАДИЦА,спец.мед.рада-самостални саветник-начелник одељења
тел.018 505 140   е-адреса     sanins.nis@gmail.com   канцеларија бр.45

Министарство правде државне управе и локлане самоуправе
Управна инспекција
ГОРДАНА ТОКОВИЋ, дипл.правник – управни инспектор (Нишавски и Пиротски округ), тел.018 505 131  е-адреса  gordanatokovic@gmail.com   канцеларија бр.43

ГРАДИМИР ЋИРКОВИЋ, дипломирани правник – управни инспектор (Пчињски и Јабланички округ)
тел.018 505 131 gordanatokovic@gmail.com канцеларија бр.43

Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре
Грађевинска инспекција
ДРАГАН Ђорђевић, дип.грађ.инжењер-,самостални саветник
тел. 018 505 160 е-адреса dragan.djordjevic@mgu.gov.rs  канцеларија бр.5а
Урбанистичка инспекција
ПРЕДРАГ МИХАЈЛОВИЋ, дипл.инж.архитектуре-самостални саветник
тел. 018 505 260   е-адреса predrag.mihajlovic@mgu.gov.rs   канцеларија бр.5а
Саобраћајна инспекција
ДРАГУТИН ЛЕТИЋ, дипл.правник – саобраћајни инспектор
тел.018 526 308  е-адреса   letic1960@gmail.com      канцеларија бр.52
Сектор за безбедност на путевима
САША ДРАГАНОВИЋ, дипл.грађ.инж. инспектор за путеве
тел: 018 581 703; 526 748                         канцеларија бр 6

Управно правни надзор
НЕБОЈИША ПЕТКОВИЋ, дип.правник- саветник,
Тел. 018 505 124    е-адреса nebojsapetkovic@ekolan.gov.rs канцеларија бр.31

Министарствоспољне и трговине туризма и телекомуникације
Туристичка инспекција
ДРАГИЦА ПАВЛОВИЋ,дипл.правник, тел. 018 515 449
е-адреса   turistickainspnis@merr.gov.rs            канцеларија бр. 3

Тржишна инспекција
БОРИСЛАВ ЗЛАТАНОВИЋ, дип.економиста – Начелник одељења
тел.018 505 137 е-адреса borislav.zlatanovic@mtt.gov.rs    канцеларија бр.29

Инспекција за поштанске услуге

ТАЊА СТЕФАНОВИЋ, дип.инж.саобраћаја- саветник
Тел. 018 526 748   е-адреса tanja.stefanovic@digitalnaagenda.gov.rs канцеларија бр.6

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг