Podaci o vrstama informacija u posedu okruga

 PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA U POSEDU OKRUGA

1. Informacije u vezi sa primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, izražene tj. sadržane u :
Saopštenjima i informacijama Načelnika okruga prikazana na stranicama veb sajta Okruga, adresa: http://www.nis.okrug.gov.rs .
Izveštaji o radu Saveta Nišavskog upravnog okruga, koji se dostavljaju ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Čuvaju se u Stručnoj službi NUO.
Izveštaji o Radu Stručne službe Nišavskog upravnog okruga, koji se dostavljaju ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i čuvaju se u Stručnoj službi NUO.
Zapisnici sa sednica Saveta Nišavskog upravnog okruga.
Zaključeni ugovori, dopisi građana, dokumentacija o javnim nabavkama, dokumentacija o izvršenim plaćanjima, dokumenta o zaposlenima, dokumentacija o sprovedenim konkursima, peredstavke stranaka u postupku.

2. Informacije vezane za rad Stručne Službe Okruga, odobreni budžet i njegovo izvršenje, organizaciju, zaposlene i dr. predstavljene su tač. U ovom Informatoru.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig