Подаци о врстама информација у поседу округа

 ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ОКРУГА

1. Информације у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности, изражене тј. садржане у :
Саопштењима и информацијама Начелника округа приказана на страницама веб сајта Округа, адреса: http://www.nis.okrug.gov.rs .
Извештаји о раду Савета Нишавског управног округа, који се достављају министарству за државну управу и локалну самоуправу. Чувају се у Стручној служби НУО.
Извештаји о Раду Стручне службе Нишавског управног округа, који се достављају министарству за државну управу и локалну самоуправу и чувају се у Стручној служби НУО.
Записници са седница Савета Нишавског управног округа.
Закључени уговори, дописи грађана, документација о јавним набавкама, документација о извршеним плаћањима, документа о запосленима, документација о спроведеним конкурсима, передставке странака у поступку.

2. Информације везане за рад Стручне Службе Округа, одобрени буџет и његово извршење, организацију, запослене и др. представљене су тач. У овом Информатору.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг