Podaci o vrstama informacija kojima je omogućen pristup

PODACI O VRASTAMA INFORMACIJA KOJIMA JE OMOGUĆEN PRISTUP
Sve informacije iz ovog informatora kojima Služba raspolaže, a koje su nastale u radu ili u vezi sa radom Okruga, biće saopštene tražiocu informacije, ili će mu se staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju ili mu izdati kopiju dokumenta u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, osim kada su se, prema ovom zakonu, stekli uslovi za isključenje ili ograničenje od slobodnog pristupa informacije od javnog značaja, kao npr. informacija o ličnim podacima tražioca informacije, tj. žalioca (npr. adresa stanovanja i drugi podaci za kontakt), a čijim odavanjem bi se povredilo pravo na privatnost određenog lica ili druge informacije takvog karaktera.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig