Podaci o prihodima i rashodima

PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA

Finansijska sredstva za rad Nišavskog Upravnog okruga obezbeđuje se iz budžeta Republike Srbije.
Budžet
Nišavski upravni okrug je u 2014.godini dobio sredstva po Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 110/2013) i Zakonu o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 114/2014 i 142/2014).
Finansijski plan za 2014.godinu realizovan je sa 83,96%, u odnosu na palanirane kvote i aproprijacije
Realizacija potrošnje budžeta za period 01. januara 2014 – 31. decembra 2014. godine

ŠIFRAOPISPrimljenoUtrošenoOstalo
410000PLATE12.896.000,0012.550.584,89435.415,11
412000DOPRINOSI2.325.000,002.246.546,2278.453,78
413000NAKNADE U NATURI50.000,0044.400,005.600,00
414000SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA50.000,0018.322,5731.677,43
415000PREVOZ RADNIKA580.000,00448.381,02131.618,98
416000JUBILARNE NAGRADE150.000,00123.103,7826.896,22
421000STALNI TROŠKOVI7.120.000,006.176.380,05943.619,85
422000PUTNI TROŠKOVI400.000,00222.750,20177.249,80
423000USLUGE PO UGOVORU1.150.000,00708.910,67441.089,33
425000TEKUĆE ODRŽAVANJE712.000,00489.596,61222.403,39
426000MATERIJAL1.936.000,001.827.344,77108.655,23
482000TAKSE40.000,008.203,0031.797,00
483000KAZNE1.000,000,001.000,00
512000OPREMA2.300.000,00154.095,142.145.904,86
U K U P N O :29.8000.000,0025.018.618,924.781.381,08

Utvrđena sredstva za 2015. godinu po Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 142/2014):

šifraopisplanirano
410000PLATE I DOPRINOSI14.338.000,00
421000STALNI TROŠKOVI6.803.000,00
422000PUTNI TROŠKOVI300.000,00
423000USLUGE PO UGOVORU1.416.000,00
425000TEKUĆE ODRŽAVANJE612.000,00
426000MATERIJAL1.840.000,00
482200TAKSE25.000,00
483000KAZNE1.000,00
512000OPREMA4.200.000,00
U K U P N O :29.535.000,00
Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig