Osnovni podaci o Nišavskom upravnom okrugu i informatoru

UVOD

Informator NIŠAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA objavljuje se u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07 i 104/09) i Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Službeni glasnik RS“ br. 68/10).
Svrha objavljivanja Informatora je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama koje poseduje ili kojima raspolaže NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG u okviru delokruga svog rada.
Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.
Izostale su pojedine informacije o kojima u organu ne postoje podaci: na primer: podaci o državnoj pomoći (okrug nije korisnik niti jednog oblika državne pomoći)

1. OSNOVNI PODACI O NIŠAVSKOM UPRAVNOM OKRUGU

Naziv: NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG
Adresa sedišta: Ul.Strahinjića bana bb PC Ambasador 3 sprat, 18000 Niš
Matični broj: 17649396
PIB: 104211722
E-MAIL: opstipos@nis.okrug.gov.rs
Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži informator je Zorica Vukadinović, šef Odseka za opšte poslove Nišavskog upravnog okruga.
Informator o radu prvi put je objavljen 9.maja 2011. Informator je poslednji put ažuriran 20. januar 2015.godine.
Uvid u informator može se ostvariti na internet prezentaciji Nišavskog upravnog okruga na adresi: www.nis.okrug.gov.rs pod nazivom Informator o radu Nišavskog upravnog okruga, dok se štampana kopija Informatora može dobiti u kancelariji broj 1. u sedištu Upravnog okruga.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig