Organizaciona struktura

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Upravni okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje. Nišavski okrug Niš je osnovan 1992 godine na osnovu Uredbe o načinu vršenja poslova ministarstva i posebnih organizacija van njihovog sedišta(„Službeni glasnik RS“ broj 3/92) a njegova transformacija u Nišavski upravni okrug je izvršena na osnovu Uredbe o upravnim okruzima(„Sl.glasnik RS“broj 15/06).Nišavski okrug čine grad Niš i opštine Aleksinac, Doljevac, Merošina, Ražanj,Gadžin han i Svrljig kao i gradske opštine Medijana, Pantelej, Crveni krst, Palilula i Niška banja. Sedište Nišavskog upravnog okruga je u Nišu ul.Strahinjića bana bb.
Prikaz organizacione strukture Nišavskog upravnog okruga sa sedištem u Nišu, opis poslova koje obavlja obavlja Upravni okrug, rukovođenje i odgovornost kao i sistematizacija radnih mesta sa opisom poslova koje obavljaju izvršioci, državni službenici i nameštenici, sadržana je u važećem Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Nišavskog upravnog okruga, od 1. februara 2010. godine, koji je objavljen i može se videti i preuzeti sa zvaničnog sajta okruga.

Grafički prikaz stručne službe

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig