Организациона структура

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје. Нишавски округ Ниш је основан 1992 године на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних организација ван њиховог седишта(„Службени гласник РС“ број 3/92) а његова трансформација у Нишавски управни округ је извршена на основу Уредбе о управним окрузима(„Сл.гласник РС“број 15/06).Нишавски округ чине град Ниш и општине Алексинац, Дољевац, Мерошина, Ражањ,Гаџин хан и Сврљиг као и градске општине Медијана, Пантелеј, Црвени крст, Палилула и Нишка бања. Седиште Нишавског управног округа је у Нишу ул.Страхињића бана бб.
Приказ организационе структуре Нишавског управног округа са седиштем у Нишу, опис послова које обавља обавља Управни округ, руковођење и одговорност као и систематизација радних места са описом послова које обављају извршиоци, државни службеници и намештеници, садржана је у важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Нишавског управног округа, од 1. фебруара 2010. године, који је објављен и може се видети и преузети са званичног сајта округа.

Графички приказ стручне службе

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг