Opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza

OPIS NADLEŽNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENJA

Upravni okrug se osniva radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave odn. upravni okrug jeste zbir različitih poslova državne uprave koje vrše različiti organi državne uprave na istoj teritoriji. Upravni okrug nema položaj organa državne uprave, te ne može imati ni sopstvene nadležnosti. Zakonom o državnoj upravi i Uredbom o upravnim okruzima jasno su navedeni poslovi koje organi državne uprave, pre svega određena ministarstva, mogu da obavljaju u upravnom okrugu. Naime, organi državne uprave u okrugu mogu da obavljaju jedan ili više sledećih poslova:
Da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu odn. o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja;
Da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i
Da vrše inspekcijski nadzor.
Jasno je da se radi o izmeštanju onih poslova koji imaju za cilj da olakšaju svakodnevni život građana.
Stručna služba koja postoji pri Upravnom okrugu zadužena je za stručnu i tehničku potporu načelniku Upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama odn. inspekcijskim službama za područje Upravnog okruga.
Stručnom službom rukovodi načelnik Upravnog okruga, koji i odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih.
Detaljniji opis poslova državnih službenika i nameštenika, iz kojih proizilaze i njihove obaveze, sadržan je u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Nišavskog upravnog okruga, koji je objavljen na sajtu okruga.
Nadzor nad radom Stručne službe upravnog okruga vrši Ministarstvo pravde i državne uprave, koje prati osposobljenost zaposlenih i izdaje instrukcije. Od uspostavljanja Upravnih okruga, februara 2006. godine, Ministarstvo je izdalo 4 instrukcije za rad Stručnih službi Upravnih okruga. Instrukcije su se pretežno odnosile na poštovanje obaveze redovnog održavanja sastanaka sa načelnicima republičkih inspekcija i sednica Saveta Upravnog okruga, redovnog dostavljanja zapisnika i zaključaka sa istih, kao i izveštaja o radu, periodičnih i godišnjih. Instrukcijama je u nekoliko slučajeva otklonjena nedoumica kod izvršavanja određenih obaveza propisanih Zakonom o državnoj upravi i kod popunjavanja određenih radnih mesta.
Obaveze Upravnog okruga proizilaze i iz Zaključaka Vlade RS, koji se radi realizacije ili informacije dostavljaju Stručnim službama Upravnih okruga.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig