Čuvanje nosača informacija

ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA

Nosači informacija kojima raspolaže Nišavski upravni okrug , nastalih u njegovom radu ili u vezi sa njegovim radom čuvaju se:
Arhiva sa predmetima: u Pisarnici Nišavskog upravnog okruga, Strahinjića Bana bb.
Elektronska baza podataka: U prostorijama pisarnice na pomenutoj adresi predmeti nastali u radu Okružnih područnih jedinica ministarstava.
1
Propisi: Uredba i Uputstvo o kancelarijskom poslovanju; Uredba o kategorijama i rokovima čuvanja registraturskog materijala.
Finansijska dokumenta o plaćanju za potrebe stručne Službe Okruga, uključujući i dokumentaciju o obračunu i isplati plata, u Službi kod lica ovlašćenog za vođenje finansijskih poslova i u Upravi za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije, na adresi Pop Lukina 9, preko koje se vrše sva plaćanja,

Propisi: Zakon o budžetskom sistemu; Uredba o budžetskom Računovodstvu, Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta.
Ostala papirna dokumentacija: dosijea zaposlenih, dokumentacija o registraciji organa, otvaranju PIB-a, dokumentacija o nabavci opreme i drugih sredstava za rad, akt o proceni vrednosti rizika, čuvaju se u stručnoj službi upravog okruga. Dokumentacija, odnosno nosači informacija se čuvaju uz primenu odgovarajućih mera zaštite. (čelični sef, dupli ključevi, video nadzor, antivirusna zaštita računara i servera, server sa dual-core načinom beleženja podataka).

Pristup serveru samo ovlašćeni radnik i administrator. Pristup arhivi, samo ovlašćeni radnik pisarnice.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig