Građevinsko-urbanistička inspekcija

Dragan ĐorđevićRepublički građevinsko-urbanistički inspektor,

Koordinator sa sedištem u Nišu

Sektor za inspekcijski nadzor
Odeljenje za inspekcijske poslove građevinarstva i urbanizma

Odsek za inspekcijske poslove Niš

Kontakt:kancelarija broj 5
018 523 473
dragan.djordjevic@mgsi.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Grad Niš, Zaječarski,Pčinjski-opštine i Pomoravski okrug

Opis poslova:Vrši složenije inspekcijske nadzore u izgradnji i upotrebi građevinskih objekata od značaja za Republiku u okviru delokruga utvrđenog zakonom i priprema i vrši neposredan nadzor nad inspekcijskim poslovima poverenih Autonomnoj pokrajini; organizuje zajedničke inspekcijske preglede na objektima od značaja za Republiku i nadzor nad poslovima poverenih jedinicama lokalne samouprave i organizuje i obavlja zajedničke inspekcijske preglede sa inspektorima u organima opštinske i gradske uprave i autonomne pokrajine; obavlja složeniji inspekcijski nadzor nad primenom zakona koji reguliše oblast prostornog planiranja, urbanizma i građevine, koordinira nadzor nad izvršavanjem odredaba zakona i prati ishod preduzetih mera u inspekcijskom nadzoru; vrši složene inspekcijske nadzore i organizuje zajedničke inspekcijske preglede u izgradnji i upotrebi visokih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje u okviru delokruga utvrđenog zakonom; donosi rešenja i zaključke, podnosi prijave za privredni prestup, prekršajne i krivične prijave; sačinjava program uklanjanja objekata i učestvuje u njegovom sprovođenju; sprovodi prinudno izvršenje rešenja građevinskih inspektora; učestvuje na međunarodnim obukama i priprema informacije za načelnika Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Dragan MitićRepublički građevinsko-urbanistički inspektor
Sektor za inspekcijski nadzor
Odeljenje za inspekcijske poslvoe građevinarstva i urbanizma

Odsek za inspekcijske poslove Niš

Kontakt:kancelarija broj 27a
018 505 160
dragan.mitic@mgsi.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Niš opštine, Toplički,Pirotski i Jablanički ,Pčinjski-grad okrug

Opis poslova:Obavlja inspekcijski nadzor u izgradnji i upotrebi građevinskih objekata od značaja za Republiku u okviru delokruga utvrđenog zakonom, vrši neposredni inspekcijski nadzor nad izvršavanjem odredaba zakona i prati ishod preduzetih mera u inspekcijskom nadzoru; ostvaruje neposredan nadzor nad radom organa kojima je povereno vršenje inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i upotrebom objekata za koje izdaju građevinsku dozvolu, izdaje obavezne instrukcije za izvršavanje zakona i drugih propisa, kao i za vršenje poverenih poslova, i kontroliše njihovo izvršavanje; priprema i vrši neposredan nadzor nad inspekcijskim poslovima poverenih Autonomnoj pokrajini; organizuje zajedničke akcije sa inspektorima u organima kojima je povereno vršenje inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata za koje izdaju građevinsku dozvolu i traži izveštaje, podatke i obaveštenja o vršenju poverenih poslova inspekcijskog nadzora; postupa po žalbama na rešenja građevinskog inspektora i prosleđuje spise na dalji postupak; priprema i vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona koji reguliše oblast prostornog planiranja, urbanizma i građevine; vrši kontrolu donetih prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekta, kontrolu sprovođenja planova, promena stanja u prostoru; sačinjava program uklanjanja objekata i učestvuje u njegovom sprovođenju; priprema izveštaje o radu; obavlja i druge poslove po nalou Načelnika Odeljenja.  
Tanja Obradović Republički građevinsko-urbanistički inspektor

Analitičar
Sektor za inspekcijski nadzor
Odeljenje za inspekcijske poslove građevinarstva i urbanizma
Odsek za inspekcijske poslove  Niš

Kontakt:kancelarija broj:5

018 523 473
tanja.obradovic@mgsi.gov.rs

Teritorijalna nadležnost:Pčinjski, Jablanički, Toplički okrug i grad Niš
Opis poslova:Usklađuje i organizuje saradnju inspekcije sa drugim organima državne uprave, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, pravosudnim i drugim organima; usklađuje, kordinira planove inspekcijskog nadzora i organizuje zajedničke aktivnosti inspekcije u okviru Odeljenja, kao i sa drugim odeljenjima i nadležnim organima povezanim sa radom ove inspekcije; koordinira zajedničkim akcijama u okviru Odeljenja kao i zajedničkim akcijama sa drugim inspekcijama; organizuje saradnju sa drugim pravnim i fizičkim licima u cilju preventivnog delovanja i vrši složene inspekcijske nadzore u izgradnji i upotrebi građevinskih objekata od značaja za Republiku u okviru delokruga utvrđenog zakonom; priprema i vrši neposredan nadzor nad inspekcijskim poslovima poverenih Autonomnoj pokrajini, i obavlja zajedničke inspekcijske preglede sa inspektorima u organima opštinske i gradske uprave i autonomne pokrajine i obavlja složeniji inspekcijski nadzor nad primenom zakona koji reguliše oblast prostornog planiranja, urbanizma i građevine i koordinira nadzor nad izvršavanjem odredaba zakona i prati ishod preduzetih mera u inspekcijskom nadzoru; vrši kontrolu donetih prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekta, kontrolu sprovođenja planova, promena stanja u prostoru; učestvuje na međunarodnim obukama i priprema informacije za načelnika Odeljenja; obavlja poslove prikupljanja, analize i usaglašavanja administrativnih podataka; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Maja Zlatanović Republičko građevinsko-urbanistička inspekcija

Saradnik za stručno-operativne finansijske poslove 

    
Sektor za inspekcijski nadzor
Odeljenje za inspekcijske poslove građevinarstva i urbanizma
Odsek za inspekcijske poslove  Niš

Kontakt:kancelarija broj:5

018 523 473

Opis poslova:Prati finansijske izveštaje i dokumentaciju ekonomsko finansijske prirode; priprema i obrađuje podatke i materijale potrebne za vršenje inspekcijskog nadzora; priprema i obrađuje podatke vezane za građevinsko-urbanističku isnpekciju, učestvuje u izradi zapisnika i rešenja; učestvuje u pripremi akata u vezi sa prekršajnim postupcima i privrednim prestupima; vodi evidencije iz delokruga rada inspekcije; vodi druge potrebne evidencije; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig