Građevinsko-urbanistička inspekcija

Dragan ĐorđevićRepublički građevinski inspektor-samostalni savetnik,

Rukovodilac grupe sa sedištem u Nišu

Grupa republičke građevinske inspekcije Niš

Kontakt:kancelarija broj 5
018 523 473
dragan.djordjevic@mgsi.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Pčinjski, Jablanički, Nišavski, Toplički, Pirotski okrug i Knjaževac sa Starom planinom

Opis poslova:Rukovodi i planira rad Grupe, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Grupi; izrađuje plan i izveštava o radu Grupe, vrši složeniji inspekcijski nadzor u izgradnji i upotrebi građevinskih objekata od značaja za Republiku u okviru delokruga utvrđenog zakonom, organizuje zajedničke inspekcijske preglede na objektima od značaja za Republiku i nadzor nad poslovima poverenih jedinicima lokalne samouprave, organizuje i obavlja zajedničke inspekcijske preglede sa inspektorima u organiam opštinske i gradske uprave i autonomne pokrajine, donosi rešenja i podnosi prijave, postupa po žalbama na rešenje građevinskog inspektora i prosleđuje spise na dalji postupak, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Dragan MitićRepublički urbanističko-građevinski inspektor, savetnik Niš
Grupa republičke urbanističko – građevinske inspekcije za saradnju sa drugim organima, administrativne i operativne poslove

Kontakt:kancelarija broj 27a
018 505 160
dragan.mitic@mgsi.gov.rs
Teritorijalna nadležnost:Kolubarski, Raški i Rasinski okrug, parna strana Knez Mihajlove, Palilula, Savski venac, Voždovac, Vračar,  Barajevo, Lazarevac i Mladenovac

Opis poslova:

Priprema i vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona koji reguliše oblast prostornog planiranja, urbanizma i građevinarstva, vrši kontrolu donetih prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata, kontrolu sprovođenja planova, promena stanja u prostoru, priprema i vrši neposredan nadzor u izgradnji i upotrbei građevinskih objekata od značaja za Republiku u okviru delokruga utvrđenog zakonom, organizuje zajedničke inspekcijske preglede na objektima od značaja za Republiku i nadzor nad poslovima poverenih jedinicama lokalne samouprave, organizuje i obavlja zajedničke inspekcijske preglede sa inspektorima organima opštinske i gradse uprave i autonomne pokrajine, donosi rešenja i zaključke, podnosi prijave, postupa po žalbama na rešenje građevinskog inspektora i prosleđuje spise na dalji postupak, učestvuje u izradi plana i izveštaja o radu Sektora, obavlja i druge poslove po nalogu  pomoćnika ministra.

Predrag MihajlovićRepublički urbanističko-građevinski inspektor, savetnik Niš
Grupa republičke urbanističko – građevinske inspekcije za saradnju sa drugim organima, administrativne i operativne poslove

Kontakt:kancelarija broj 27a
018 505 160

predrag.mihajlovic@mgsi.gov.rs

Teritorijalna nadležnost:Pčinjski, Jablanički, Nišavski, Toplički i Pirotski okrug i Knjaževac sa Starom planinom

Opis poslova:

Priprema i vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona koji reguliše oblast prostornog planiranja, urbanizma i građevinarstva, vrši kontrolu donetih prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata, kontrolu sprovođenja planova, promena stanja u prostoru, priprema i vrši neposredan nadzor u izgradnji i upotrbei građevinskih objekata od značaja za Republiku u okviru delokruga utvrđenog zakonom, organizuje zajedničke inspekcijske preglede na objektima od značaja za Republiku i nadzor nad poslovima poverenih jedinicama lokalne samouprave, organizuje i obavlja zajedničke inspekcijske preglede sa inspektorima organima opštinske i gradse uprave i autonomne pokrajine, donosi rešenja i zaključke, podnosi prijave, postupa po žalbama na rešenje građevinskog inspektora i prosleđuje spise na dalji postupak, učestvuje u izradi plana i izveštaja o radu Sektora, obavlja i druge poslove po nalogu  pomoćnika ministra.

Tanja Obradović Republički urbanističko-građevinski inspektor, samostalni savetnik Niš

Rukovodilac Grupe republičke urbanističko-građevinske inspekcije za saradnju sa drugim organima, administrativne i operativne poslove

Kontakt:kancelarija broj:5

018 523 473

tanja.obradovic@mgsi.gov.rs

Teritorijalna nadležnost:
Opis poslova:Rukovodi i planira rad Grupe, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Grupi, izrađuje plan i izveštava o radu Grupe, učetvuje u izradi plana i izveštaja o radu Sektora, vrši neposredan nadzor nad inspekcijskim poslovima poverenih Autonomnoj pokrajini, organizuje zajedničke inspekcijske preglede na objektima od značaja za Republiku Srbiju i nadzor nad poslovima poverenih jedinicama lokalne samouprave, obavlja složeniji inspekcijski nadzor nad primenom zakona koji reguliše oblast prostornog planiranja. Urbanizma i građevinarstva, koordinira nadzor nad izvršavanjem  odredaba zakona i prati ishod preduzetih mera u inspekcijskom nadzoru, vrši kontrolu sprovođenja planova, promena stanja u prostoru vrši složene inspekcijske nadzore, donosi rešenja, podnosi prijave, prati i obaveštava o dokumentaciji objavljenoj u Centralnoj objedinjenoj proceduri (CEOP), priprema informacije za načenika Odeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Maja ZlatanovićStručno-operativni finansijski poslovi, saradnik, Niš

Kontakt:kancelarija broj:5

018 523 473

Opis poslova:Učestvuje u izradi programa uklanjanja objekata i njegovom sprovođenju, prati finansijske izveštaje i dokumentaciju ekonomsko finanisjke prirode, priprema i obrađuje podatke i materijale potrebne za vršenje inspekcijskog nadzora, priprema i obrađuje podatke vezane za građevinsko-urbanističku inspekciju, učestuje u izradi zapisnika i rešenja, učestvuje u pripremi akata u vezi sa prekršajnim postupcima i privrednim prestupima, vodi evidenciju iz delokruga rada inspekcije, prati i obaveštava o dokumenticiji objavljenoj u Centralnoj objedinjenoj proceduri (CEOP), vodi druge potrebne evidencije, obalja i druge poslove po nalogu načenika Odeljenja, odnosno rukovodioca Grupe.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig