Fitosanitarna inspekcija

Gabrijela Živković Republički fitosanitarni inspektor

Sektor za inspekcijski nadzor
Odeljenje fitosanitarne inspekcije

Kontakt:kancelarija broj 20
018 292-272

gabrijela.zivkovic@minpolj.gov.rs

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:Vrši kontrolu iz oblasti semena poljoprivrednog bilja, sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja, sredstava za ishranu bilja, nadzor biljaka i delova biljaka na prisustvo štetnih organizama; bezbednost hrane biljnog i životinjskog porekla i hrane za životinje, postupanja po zahtevima stranaka u skladu sa važećim materijalnim propisima.
Slavica Lazarević Republički fitosanitarni inspektor

Sektor za inspekcijski nadzor
Odeljenje fitosanitarne inspekcije

Kontakt:kancelarija broj 20
018 292-272

e-aresa: slavica.lazarevic@minpolj.gov.rs

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:Vrši kontrolu iz oblasti semena poljoprivrednog bilja, sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja, sredstav za ishranu bilja, nadzor biljaka i delova biljaka na prisustvo štetnih organizama; bezbednost hrane biljnog i životinjskog porekla i hrane za životinje, Postupanja po zahtevima stranaka u skladu sa važećim materijalnim propisima.
Ivan Savić Republički fitosanitarni inspektor

Sektor za inspekcijski nadzor
Odeljenje fitosanitarne inspekcije

Kontakt:kancelarija broj 20
018 292-272

ivan.savic@minpolj.gov.rs

Teritorijalna nadležnost:Nišavski okrug
Opis poslova:Vrši kontrolu iz oblasti semena poljoprivrednog bilja, sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja, sredstava za ishranu bilja, nadzor biljaka i delova biljaka na prisustvo štetnih organizama; bezbednost hrane biljnog i životinjskog porekla i hrane za životinje, postupanja po zahtevima stranaka u skladu sa važećim materijalnim propisima.

 

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig