Фитосанитарна инспекција

Гaбријела Живковић Републички фитосанитарни инспектор

Сектор за инспекцијски надзор
Одељење фитосанитарне инспекције

Контакт:канцеларија број 20
018 292-272

gabrijela.zivkovic@minpolj.gov.rs

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:Врши контролу из области семена пољопривредног биља, садног материјала, средстава за заштиту биља, средставa за исхрану биља, надзор биљака и делова биљака на присуство штетних организама; безбедност хране биљног и животињског порекла и хране за животиње, поступања по захтевима странака у складу са важећим материјалним прописима.
Славица Лазаревић Републички фитосанитарни инспектор

Сектор за инспекцијски надзор
Одељење фитосанитарне инспекције

Контакт:канцеларија број 20
018 292-272

е-ареса: slavica.lazarevic@minpolj.gov.rs

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:Врши контролу из области семена пољопривредног биља, садног материјала, средстава за заштиту биља, средстав за исхрану биља, надзор биљака и делова биљака на присуство штетних организама; безбедност хране биљног и животињског порекла и хране за животиње, Поступања по захтевима странака у складу са важећим материјалним прописима.
Иван Савић Републички фитосанитарни инспектор

Сектор за инспекцијски надзор
Одељење фитосанитарне инспекције

Контакт:канцеларија број 20
018 292-272

ivan.savic@minpolj.gov.rs

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:Врши контролу из области семена пољопривредног биља, садног материјала, средстава за заштиту биља, средставa за исхрану биља, надзор биљака и делова биљака на присуство штетних организама; безбедност хране биљног и животињског порекла и хране за животиње, поступања по захтевима странака у складу са важећим материјалним прописима.

 

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг