Javne nabavke

Aktuelne javne nabavke

 

Sprovedene javne nabavke:

2018. godina

JAVNA NABAVKA DOBARA -KANCELARIJSKI MATERIJAL

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Javna nabavka ELEKTRIČNE ENERGIJE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara:

Električna energija 

 Konkursna dokumentacija  

                 

Dodatna pojašnjenja konkursne dokumentaicje 

 Konkursna dokumentacija           

Poziv      

 

I Z V E Š T A J I

Plan nabavki za 2018 godinu

 

2017. godina

Usluga tehničkog i tekućeg održavanja, čišćenja i čuvanja podzemne garaže PC Ambasador u Nišu

O B A V E Š T E NJ E

o dodeli ugovora  „Ambasador servis“-u d.o.o Niš

O D L U K A

o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva

 „Ambasador servis“ d.o.o Niš

O B A V E Š T E NJ E

O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUCA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA– JAVNA NABAVKA

-usluga tehničkog i tekućeg održavanja, čišćenja i čuvanja podzemne garaže PC Ambasador Niš

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUCA

 

Obaveštenje  pdf ikonica

Konkursna dokumentacija Javne nabavke

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na osnovu člana 36.stav 1.tačka 2

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Poziv za podnošenje prijave

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora pdf ikonica

Obaveštenje o dodeli ugovora pdf ikonica

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori  word ikona   pdf ikonica

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara

Električa energija     word ikona   pdf ikonica

Obaveštenje o dodeli ugovroa   pdf ikonica

    I Z V E Š T A J I

Izveštaj za četvrti kvartal 2017 godine

Izveštaj za treći kvartal  2017 godine

Izveštaj za drugi kvartal 2017 godine

Plan javnih nabavki za 2017 godinu

 

 

2016. godina

 

Usluga fizičkog obezbeđenja dela objekta PC Ambasador u Nišu i parkinga iza zgrade kao i tekuće održavanje poslovnog prostora NUO i zajedničkih prostorija i održavanje higijene

        Odluka o zaključenom ugovoru pdf

O D L U K A

        o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva       pdf   doc

Izmena konkursne dokumentacije  pdf   doc

Konkursna dokumentacija  pdf   doc

Obaveštenje o pokretanju postupka  pdf

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  pdf

Odluka o izboru  pdf   doc

   Izmena konkursne dokumentacije   pdf   doc

O B A V E Š T E NJ E
o produženju roka za podnošenje ponuda    pdf   doc

 Poziv   pdf       doc

Dokumentacija  pdf      doc

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  pdf

O D L U K A
o izboru najpovoljnije ponude  pdf   doc

Poziv   pdf     doc

Dokumentacija   pdf     doc

Plan nabavke za 2016 godinu

Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig