Јавне набавке

Актуелне јавне набавке

 

 

Спроведене јавне набавке:

2018. година

2017. година

Услуга техничког и текућег одржавања, чишћења и чувања подземне гараже ПЦ Амбасадор у Нишу

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о додели уговора  „Амбасадор сервис“-у д.о.о Ниш

О Д Л У К А

о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива

 „Амбасадор сервис“ д.о.о Ниш

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА– ЈАВНА НАБАВКА

-услуга техничког и текућег одржавања, чишћења и чувања подземне гараже ПЦ Амбасадор Ниш

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУЦА

 

Обавештење  pdf ikonica

Конкурсна документација Јавне набавке

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36.став 1.тачка 2

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење пријаве

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора pdf ikonica

Обавештење о додели уговора pdf ikonica

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питања и одговори  word ikona   pdf ikonica

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара

Електрича енергија     word ikona   pdf ikonica

Обавештење о додели уговроа   pdf ikonica

Извештај за други квартал 2017 године

 План јавних набавки за 2017 годину

 

2016. година

 

Услуга физичког обезбеђења дела објекта ПЦ Амбасадор у Нишу и паркинга иза зграде као и текуће одржавање пословног простора НУО и заједничких просторија и одржавање хигијене

        Oдлука о закљученом уговору pdf

О Д Л У К A

        о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива       pdf   doc

Измена конкурсне документације  pdf   doc

Конкурсна документација  pdf   doc

Обавештење о покретању поступка  pdf

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Обавештење о закљученом уговору  pdf

Одлука о избору  pdf   doc

   Измена конкурсне документације   pdf   doc

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о продужењу рока за подношење понуда    pdf   doc

 Позив   pdf       doc

Документација  pdf      doc

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о закљученом уговору  pdf

О Д Л У К A
о избору најповољније понуде  pdf   doc

Позив   pdf     doc

Документација   pdf     doc

План набавке за 2016 годину

Набавке на које се Закон не примењује

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг