Budžet

2020. godina

Planirana i odobrena sredstva za 2020. godinu 

  

2019. godina

Budžet za 2019. godinu Obrazac 5  

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.09.2019.godine

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.06.2019.godine

    Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.03.2019.godine

      Planirana i odobrena sredstva za 2019.god

    

2018. godina

 Izveštaj o izvršenju budžeta 01.01.-31.12.2018.god

      Izveštaj o izvršenju budžeta 01.01.-30.09.2018.god

       Izveštaj o izvršenju budžeta 01.01.-30.06.2018.god  

       Izveštaj o izvršenju budžeta 01.01.-31.03.2018.god  

2017. godina

Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima 

Bilans stanja  

Bilans prihoda i rashoda

Izveštaj budžeta 2017 godina

Izveštaj o novčanim tokovima

Izveštaj o izvršenju budžeta

Izveštaj o izvršenju budžeta za 2017 godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta januar-septembar 2017 godine

Izveštaj o izvršenju budžeta januar-juni 2017 godine

Izveštaj o izvršenju budžeta januar-februar 2017.godine pdf ikonica

2016. godina

Izveštaj o novčanim tokovima 01.-12.2016.

Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima 2016.

Izveštaj o izvršenju budžeta 31.12.2016.

Bilans stanja 31.12.2016.

Bilans prihoda i rashoda 01.-12.2016

Predlog finansijkog plana 2016-2018  word-1    word-2

2015. godina

IZVEŠTAJ ZA 2015 GODINU:

Bilans prihoda i rashoda za 2015 godinu pdf

Bilans stanja  pdf

Izveštaj o izvršenju budžeta za 2015 godinu pdf

Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima za 2015 godinu pdf

Izveštaj o novčanim tokovima za 2015 godinu pdf

 

predlog finansijskog plana

predlog finansijskog plana

odobreni budžet

odobreni budžet

izveštaj o realizaciji

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig