Буџет

2017. godina

Извештај о извршењу буџета јануар-септембар 2017 године

Извештај о извршењу буџета јануар-јуни 2017 године

Извештај о извршењу буџета јануар-фебруар 2017.године pdf ikonica

2016. godina

Извештај о новчаним токовима 01.-12.2016.

Извештај о капиталним издацима и примањима 2016.

Извештај о извршењу буџета 31.12.2016.

Биланс стања 31.12.2016.

Биланс прихода и расхода 01.-12.2016

Предлог финансијког плана 2016-2018  word-1    word-2

2015. godina

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 ГОДИНУ:

Биланс прихода и расхода за 2015 годину pdf

Биланс стања  pdf

Извештај о извршењу буџета за 2015 годину pdf

Извештај о капиталним издацима и примањима за 2015 годину pdf

Извештај о новчаним токовима за 2015 годину pdf

 

предлог финансијског плана

предлог финансијског плана

одобрени буџет

одобрени буџет

извештај о реализацији

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг