Буџет

2020. година

Планирана и одобрена средства за 2020. годину 

  

2019. година

Буџет за 2019. годину Образац 5  

Извештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.09.2019.године

Извештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.06.2019.године

    Извештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.03.2019.године

      Планирана и одобрена средства за 2019.год

    

2018. godina

 Извештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2018.год

      Извештај о извршењу буџета 01.01.-30.09.2018.год

       Извештај о извршењу буџета 01.01.-30.06.2018.год  

       Извештај о извршењу буџета 01.01.-31.03.2018.год  

2017. godina

Извештај о капиталним издацима и примањима 

Биланс стања  

Биланс прихода и расхода

Извештај буџета 2017 година

Извештај о новчаним токовима

Извештај о извршењу буџета

Извештај о извршењу буџета за 2017 годину

Извештај о извршењу буџета јануар-септембар 2017 године

Извештај о извршењу буџета јануар-јуни 2017 године

Извештај о извршењу буџета јануар-фебруар 2017.године pdf ikonica

2016. godina

Извештај о новчаним токовима 01.-12.2016.

Извештај о капиталним издацима и примањима 2016.

Извештај о извршењу буџета 31.12.2016.

Биланс стања 31.12.2016.

Биланс прихода и расхода 01.-12.2016

Предлог финансијког плана 2016-2018  word-1    word-2

2015. godina

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 ГОДИНУ:

Биланс прихода и расхода за 2015 годину pdf

Биланс стања  pdf

Извештај о извршењу буџета за 2015 годину pdf

Извештај о капиталним издацима и примањима за 2015 годину pdf

Извештај о новчаним токовима за 2015 годину pdf

 

предлог финансијског плана

предлог финансијског плана

одобрени буџет

одобрени буџет

извештај о реализацији

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг