Документи

2017. година

 

Извештај о капиталним издацима и примањима 

Биланс стања  

Биланс прихода и расхода

Извештај буџета 2017 година

Извештај о новчаним токовима

Извештај о извршењу буџета

Извештај о извршењу буџета за 2017 годину

Извештај о извршењу буџета јануар-септембар 2017 године

Извештај о извршењу буџета јануар-јуни 2017 године

Извештај о извршењу буџета јануар-фебруар 2017.године pdf ikonica

2016. година

 

Услуга физичког обезбеђења дела објекта ПЦ Амбасадор у Нишу и паркинга иза зграде као и текуће одржавање пословног простора НУО и заједничких просторија и одржавање хигијене

        Oдлука о закљученом уговору pdf

О Д Л У К A

        о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива       pdf   doc

Измена конкурсне документације  pdf   doc

Конкурсна документација  pdf   doc

Обавештење о покретању поступка  pdf

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Обавештење о закљученом уговору  pdf

Одлука о избору  pdf   doc

   Измена конкурсне документације   pdf   doc

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о продужењу рока за подношење понуда    pdf   doc

 Позив   pdf       doc

Документација  pdf      doc

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о закљученом уговору  pdf

О Д Л У К A
о избору најповољније понуде  pdf   doc

Позив   pdf     doc

Документација   pdf     doc

План набавке за 2016 годину

Набавке на које се Закон не примењује

2013. година


2017. godina

 

 

2016. godina

Биланс стања 31.12.2016.

Биланс прихода и расхода 01.-12.2016.

Извештај о извршењу буџета 31.12.206.

Извештај о капиталним издацима и примањима 2016.

Извешај о новчаним токовима 01.12.2016.год

2015. godina

Извештај за 2015 годину pdf

Одобрени буџет за 2015 годину pdfСистематизација радних места

Закони и уредбеГрад Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг