Други Окружни штаб за вандредне ситуације одржан у Нишавском управном округу

  

 

 

 

 

 

 

Друга редовна седница Окружног штаба за вандредне ситуације у 2018. години одржана je у Нишавском управном округу. На дневном  реду су разматране и усвојене  анализе стања здравствене заштите људи и животиња, заразних болести и здравствене исправности воде и хране у вандредним ситуацијама. Говорило се о улози Црвеног Крста Србије у раду Националне платформе за смањење ризика од катастрофа и добре праксе у имплементацији програмских садржаја на смањењу ризика, као и приказ лекције у обезбеђивању подршке имплементацији. Кроз извештаје су приказани и подаци о шумским пожарима у 2017. години, припреми за летњу сезону 2018. године и предузимање превентивних мера заштите од шумских пожара и пожара на отвореном простору. Изнет је и извештај о стању извршених превентивних и оперативних мера заштите од поплава на водама другог реда, степен реализације планираних санационих радова у Оперативним плановима одбране од поплава за 2017. годину. Референт Горске службе спасавања Србије рекао је да је ова служба увек спремна на одговор за вандредне ситуације, али да имају проблем недостатка простора у коме би сместили своју опрему и возила. 

 

 

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг